ING Emeklilik, artık NN Hayat ve Emeklilik olarak yanınızda

Türkiye’de ING Emeklilik adı altında sigortacılık faaliyetlerini yürüten şirketimiz, artık NN Hayat ve Emeklilik adı altında faaliyet gösterecek.

Geçtiğimiz yıl sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerini Avrupa’daki bankacılık operasyonlarından ayırma kararı alan ING Group, bu doğrultuda sigortacılık faaliyetlerini NN Group N.V.* çatısı altında yürüteceğini duyurmuştu. Bu doğrultuda, Türkiye’de ING Emeklilik adı altında sigortacılık faaliyetlerini yürüten şirketimiz, artık NN Hayat ve Emeklilik adı altında faaliyet gösterecek.

NN Hayat ve Emeklilik olarak; bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin finansal geleceklerini güvence altına almaya yardım edeceğiz. Bu doğrultuda; “önemseriz”, “şeffafız” ve “sözümüzü tutarız” şeklinde ifade ettiğimiz değerlerimizi, NN Group’un 170 yıllık bilgi birikimi ve zengin deneyiminin sağladığı rehberlikle müşterilerimize sunacağız.

*NN Group, Avrupa’nın birçok ülkesi ve Japonya da dâhil olmak üzere toplam 18 ülkede faaliyet gösteren, Amsterdam merkezli bir sigorta ve yatırım yönetimi şirketidir. 170 senelik köklü deneyimiyle bugün dünya çapında 12.000 çalışanı ile sayısı 15 milyonu aşan müşteriye, emeklilik, sigorta, yatırım ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonlarımızı Yeniledik!

Likit Fonumuz Likit Karma Fon’a Dönüştü. Likit Fon’un ağırlıklı olarak ters repo ve mevduata yaptığı yatırım kısıtını kaldırarak, fon portföyünü çeşitlendirdik. 02.09.2013’ten itibaren geçerli olacak yenileme ile, devlet tahvilleri olmak üzere, özel sektör tahvillerine de yatırım yapılabilecektir. ​
Değişiklik detayları lütfen tıklayın​.

Hisseli Fonlarımızın Hisse Senedi Ortaklık Payları’na Yatırımı Arttı.

​Karma Fon, Esnek Fon ve B.A.Esnek Fon’un portföylerinde hisse senedi yatırımını arttırma amaçlı olarak hisse senedi yatırımlarının bant aralığı genişletilmiştir.

​​F​ON ​Hisse Senedi Bant Aralığı ESKİ ​Hisse Senedi Bant Aralığı YENİ
​Karma Fon %25-%55 %30-%60
Esnek Fon %0-%30 %10-%40
B.A. Esnek Fon %15-%45 %25-%55

Kamu Fon’umuz ‘Standart’laştı.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in getirdiği yeniliklerden biri de “Herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin, portföy sınırlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK’nın) görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilmesi” .
Kamu Fon, Kamu Standart Fon’a dönüştürülerek, 2013’te başlayan yeni BES döneminde, emeklilik planı alırken fon tercihi yapmayan müşterilerimiz için sözleşmelerine standart fon tanımlanacaktır.
Kamu Fon’un Kamu Standart Fon’a (NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF’ye) dönüşümü ile karşılaştırma ölçütü değişmiştir ve fon portföyünde hisse senedine yatırım yapılabilecektir. Fon’un eski ve yeni karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibidir.

ESKİ​ YENİ​
%60 Kyd Dibs 182 + %19 Kyd Dibs 365 + %1​ Kyd USD-Eurobond + %1 Kyd Eurobond + %4 KYD O/N Repo Brüt + %10 Kyd TUFEX Kyd Dibs Tüm + %1 Kyd Dibs Tüm + %1 KYD ÖST Değişken + %1 KYD ÖST Sabit + %1 BIST Tüm Endeksi + %1 KYD – 1 aylık Mevduat %63 oranında KYD DİBS 365 günlük endeks + %20 oranında KYD DİBS 182 günlük endeks + %1 KYD DIBS Tüm Endeksi + %1 KYD Enflasyona Endeksli Kıymetler Endeksi + %1 KYD Değişken Özel Sektör Tahvil Endeksi + %1 KYD Sabit Özel Sektör Tahvil Endeksi + %10 BIST Ulusal XU-100 Endeksi + %2 KYD O/N brüt repo endeksi + %1 TKYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Acentesi olduğumuz NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin olarak SPK’nın 03.04.2012 tarih, 15-275 sayılı kararına istinaden içtüzük, izahname ve tanıtım formlarında değişiklikler yapılmıştır.

Duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayın​.